Artikkelit » GOOGLE

28. toukokuuta 2024 klo 13:15

TOIMITUKSEN HUOMAUTUS: Vaikka lähde asiakirjoineen vaikuttaa uskottavalta, lähde on nimetön; seurataan tilannetta.

Anonyymistä lähteestä vuodetut tiedot paljastavat, miten Google arvioi ja indeksoi sisältöjä

Tiedot ovat ristiriitaisia Googlen aiemmin kertomiin (ja antamiin) ohjeistuksiin verrattuna.

Erikoisinta on se, että asiakirjoista ilmenee väitteitä, jotka ovat vastoin sitä, miten Google on kertonut luokittelevansa sisältöjä.

 • "Sandboxing" new websites.
 • Tracking and utilizing domain age as a ranking factor.
 • Subdomains considered separately in search rankings.
 • Click-centric user-signals as priority ranking factors.

Click-Based Measurements (Klikkauspohjaiset mittaukset)

 • Signaaleina käytetään klikkauksiin perustuvia mittauksia. Jos haluat sijoittua korkeammalle, keskity siihen, että saat enemmän onnistuneita klikkauksia käyttämällä laajempaa kyselyjoukkoa.
 • Viimeisen hyvän klikkauksen päivämäärä osoittaa sisällön rappeutumista (liikenteen häviämistä ajan myötä), mikä viittaa siihen, että sivu ei saa odotettuja klikkauksia SERP-sijoitukseensa nähden.
 • Käyttäjien klikkaukset tallennetaan ääninä, jolloin huonojen klikkausten määrä lasketaan ja tiedot segmentoidaan maittain ja laitteittain.
 • Jopa Chrome-selaimen toimintaa lasketaan.

Google hyödyntää Chrome-käyttäjien käyttäytymisestä ja klikkivirrasta saatuja tietoja hakusijoitusten määrittämiseen ja algoritmien ennusteiden tarkentamiseen.

Whitelisting

“Valkoisia listoja” käytetään muun muassa Covid-pandemiaan ja vaaleihin liittyviin kyselyihin, jotta tietyn sisällön priorisointi voidaan varmistaa.

Session Click Data (Istunnon klikkaustiedot)

 • Tallentaa, mitä tulosta on klikattu pitkään istunnon aikana.
 • Pitkät klikkaukset ovat hakuistunnon onnistumisen mittari, samanlainen kuin viipymäaika.
 • Vastustaa Googlen virallisia lausuntoja sijoitussignaaleista.

NavBoost vahvana sijoitussignaalina

NavBoost on työkalu, joka käyttää klikkaustietoja, käyttäjien sitoutumista ja muita mittareita hakutulosten tarkentamiseen ja relevanssin parantamiseen.

 • NavBoost mainitaan yhtenä Googlen vahvimmista sijoitussignaaleista.
 • Termi ”Navboost” esiintyy dokumentissa 84 kertaa.

Onnistuneiden klikkausten ajaminen

 • Klikkaukset, joissa käytetään laajempaa kyselyjoukkoa, tuottavat enemmän linkkien monimuotoisuutta.
 • Vahva sisältö lisää liikennettä, parantaa käyttäjäkokemusta ja lähettää Googlelle signaaleja paremman sijoituksen saamiseksi.
 • → Kirjoita aina niin hyvä sisältö, että sitä voidaan pitää lähteenä.

Auktoriteetti signaalina

 • Authorship-merkintä, jota ei aiemmin pidetty toteuttamiskelpoisena, näkyy nyt dokumentaatiossa ominaisuutena.
 • → Lisää kirjoittajan bio.

Linkkien laadun tunnistaminen

 • Tuoreita ja laadukkaita sivuja pidetään linkkien rakentamisen kannalta arvokkaampina.
 • Linkit korkealle rankatuilta sivuilta ja uutissivuilta tuottavat parempaa sijoitusta.
 • → Älä luota vain vanhoihin hyviin sisältöihin, vaan tuota uutta.

Link Spam Velocity Signals

 • Mittareita käytetään roskapostin ankkuritekstien piikkien tunnistamiseen.
 • Ominaisuus ”AnchorSpamDays” auttaa tunnistamaan roskapostitoiminnan.
 • → Älä spämmää äläkä keplottele ankkurilinkeillä.

Sivun muutoshistoria

 • Dokumentaation mukaan kaikki sivun muutokset tallennetaan.
 • Mutta vain sivun 20 viimeisintä versiota otetaan huomioon.

Kotisivun PageRank ja luottamus

 • Jokaiseen dokumenttiin liittyy kotisivun PageRank, jota käytetään uusien sivujen mittarina, kunnes ne saavat oman PageRankinsa.
 • Google päättää linkkien arvon sen perusteella, kuinka paljon se luottaa kotisivuun.
 • → Mitä kotisivusi kertoo? Mikä sen PageRank on? Tarkista esim. Moz SEO Toolbarin avulla (maksuton, voit asentaa Chromeen).

Document Token Counting

 • Google laskee tokeneiden lukumäärän, sanojen kokonaismäärän ja asiakirjan rungon ainutlaatuisten merkkien välisen suhteen.
 • Asiakirjassa on huomioitu merkkien enimmäismäärä.
 • → Esitä tärkeimmät pointit heti sisällön alussa.

Sisällön omaperäisyyden pisteytys

 • Lyhyen sisällön omaperäisyys pisteytetään OriginalContentScore-pisteytyksellä.
 • Tämä pistemäärä vaihtelee välillä 0–512 → "ohutta sisältöä" (thin content) ei välttämättä rangaista sen pituudesta.
 • Odotetusti on olemassa myös avainsanojen käyttämisen pistemäärä → älä käytä yhtä avainsanaa liikaa, huomioi myös rinnasteiset ja synonyymit sanat.

Page Titles == Queries

 • Sivun otsikoita verrataan kyselyihin titlematchScore-tuloksen avulla.
 • Tämä pistemäärä osoittaa, kuinka hyvin sivun otsikko vastaa hakukyselyjä.
 • → SEO titleillä on suuri merkitys!

Päivämäärä ja ikä

 • Google painottaa voimakkaasti päivämäärien liittämistä sivuihin tuoreuden vuoksi.
 • Erilaisia päivämäärätyyppejä ovat bylineDate (nimenomaisesti asetettu päivämäärä), syntacticDate (URL-osoitteesta tai otsikosta poimittu päivämäärä) ja semanticDate (johdettu sivun sisällöstä).
 • → Varmista, että sisällöissä näkyvät päivämäärät.

Sivusto versus Sivu

 • Google mittaa sivun aiheenmukaisuutta vertaamalla sivua koskevia tietoja siihen, mitä se tietää sivustosta.
 • Mittarit, kuten siteFocusScore ja siteRadius, mittaavat, kuinka keskittynyt sivusto on yhteen aiheeseen ja kuinka paljon sivut poikkeavat ydinteemasta.
 • → Suutari pysyköön lestissään.

Pienet henkilökohtaiset sivustot

 • Googlella on lippu ”pienille henkilökohtaisille sivustoille”.
 • Googlen on mahdollista manipuloida näiden sivustojen sijoituksia joko parantaakseen tai alentaakseen niitä.

Uutinen päivittyy.

Lähteet